Pavojingų situacijų valdymas

Karabino mokymai

I lygis

Skirti tiems, kas nori įgyti karabino valdymo įgūdžių. Pradedant baziniais principais ir palaipsniui pereinant prie
taktinių situacijų bei ginklo valdymo jose.

II lygis

Skirti tiems, kas nori įgyti karabino valdymo įgūdžių. Pradedant baziniais principais ir palaipsniui pereinant prie
taktinių situacijų bei ginklo valdymo jose.

III lygis

Skirti tiems, kas nori įgyti karabino valdymo įgūdžių. Pradedant baziniais principais ir palaipsniui pereinant prie
taktinių situacijų bei ginklo valdymo jose.

IV lygis

Skirti tiems, kas nori įgyti karabino valdymo įgūdžių. Pradedant baziniais principais ir palaipsniui pereinant prie
taktinių situacijų bei ginklo valdymo jose.

Pistoleto mokymai

I lygis

Skirti tiems, kas nori įgyti pistoleto valdymo įgūdžių. Pradedant baziniais principais ir palaipsniui pereinant prie taktinių situacijų bei ginklo valdymo jose.

II lygis

Skirti tiems, kas nori įgyti pistoleto valdymo įgūdžių. Pradedant baziniais principais ir palaipsniui pereinant prie taktinių situacijų bei ginklo valdymo jose.

III lygis

Skirti tiems, kas nori įgyti pistoleto valdymo įgūdžių. Pradedant baziniais principais ir palaipsniui pereinant prie taktinių situacijų bei ginklo valdymo jose.

IV lygis

Skirti tiems, kas nori įgyti pistoleto valdymo įgūdžių. Pradedant baziniais principais ir palaipsniui pereinant prie taktinių situacijų bei ginklo valdymo jose.

Karabino - pistoleto mokymai

I lygis

Skirti tiems, kas nori įgyti pistoleto ir karabino valdymo įgūdžių vienu metu. Pradedant baziniais principais ir palaipsniui pereinant prie taktinių situacijų bei ginklo valdymo jose.

II lygis

Skirti tiems, kas nori įgyti pistoleto ir karabino valdymo įgūdžių vienu metu. Pradedant baziniais principais ir palaipsniui pereinant prie taktinių situacijų bei ginklo valdymo jose.

III lygis

Skirti tiems, kas nori įgyti pistoleto ir karabino valdymo įgūdžių vienu metu. Pradedant baziniais principais ir palaipsniui pereinant prie taktinių situacijų bei ginklo valdymo jose.

IV lygis

Skirti tiems, kas nori įgyti pistoleto ir karabino valdymo įgūdžių vienu metu. Pradedant baziniais principais ir palaipsniui pereinant prie taktinių situacijų bei ginklo valdymo jose.

Taktika

i-II lygis

Seminaras skirtas statutiniams ir nestatutiniams tarnautojams, ginkluotosioms pajėgoms.

I-IV Etapai

Kursantai, baigę šį įtemptą kursą gebės suprasti darbo pastato viduje principus, susipažinti su judėjimo technika. Dirbti objekte su taikiniais, atpažinti juos.

Programa "Aš vanduo"

I Lygis "Aš vanduo"

Mūsų užduotis parodyti jums kelią į vandenį, kaip saugiai būti jame, kaip judėti, kaip išlikti gyvam. 

II lygis "Išgyvenk"

Treniruotes vandens paviršiuje ir sausumoje (baseinas, karjeras, miškas). Treniruotes po vandeniu (baseinas, karjeras, upė)

III Lygis "Išlikti ramiam"

Kursas skirtas visiems norintiems prisijaukinti vandenį. Dėl vienokių ar kitokių priežasčių bijant vandens, niekada negalėsite jaustis saugiai, jei tik atsidursit kažkur apsuptas bangų.

Mokymų veikla

Liepsnojančio Aitvaro instruktoriai, sukaupę patirtį karinėje tarnyboje perteiks savo žinias aiškiuose ir išsamiuose mokymuose.